LE CATALOGUE DES SPECTACLES    SAMIA OROSEMANE

du mercredi 29 mars 2017 à 19h00 au mercredi 28 juin 2017 à 19h00
 


ANNE SOPHIE GIRARD

du jeudi 30 mars 2017 à 20h00 au vendredi 30 juin 2017 à 20h00
 


LES COQUETTES

du vendredi 31 mars 2017 à 19h45 au samedi 1 juillet 2017 à 19h45
 


LE GRAND SHOWTIME

du vendredi 31 mars 2017 à 22h30 au vendredi 30 juin 2017 à 22h30
 


JULIE VILLERS

du dimanche 2 avril 2017 à 21h15 au lundi 26 juin 2017 à 21h15
 


YVETTE LEGLAIRE

du dimanche 2 avril 2017 à 22h30 au dimanche 30 avril 2017 à 22h30
 


BOUCHRA BENO

du mardi 4 avril 2017 à 20h00 au mercredi 24 mai 2017 à 20h00
 


LES OPEN DU RIRE

du lundi 17 avril 2017 à 20h00 au lundi 26 juin 2017 à 20h00
 


LA BAJON

du vendredi 21 avril 2017 à 21h15 au lundi 8 mai 2017 à 21h15